Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
  Zapytania ofertowe > 2021 zapytania ofertowe > przegląd instal. gazowej w budynkach gminnych zarądzanych przez GKTBS Sp. z o.o.

Głuchołazy, 13.01.2021r.ZAPYTANIE OFERTOWE


Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. (GKTBS), Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie przeglądów instalacji gazowych w roku 2021 w budynkach gminnych administrowanych i zarządzanych przez GKTBS Sp. z o.o.

  1. Określenie przedmiotu zamówienia:


Ilość lokali (mieszkalne oraz usługowe): ok. 198 szt

Ilość pionów (budynków): ok. 41 szt

Teren: Gmina Głuchołazy


Zakres rzeczowy przeglądów obejmuje: wszystkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa.


Wymagania:

- uprawnienia w wymaganym zakresie zamówienia,

- z przeglądu winien być spisany protokół (potwierdzony przez mieszkańca lokalu) i dostarczony do siedziby GKTBS Sp. z o.o.


2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - GKTBS, Plac Basztowy 3 w Głuchołazach, Dział Techniczny lub telefonicznie pod numerem tel. (77) 40 92 631 (wew. 45).


3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r.


4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

Prosi się o podanie ceny jednostkowej netto oraz brutto za wykonanie przeglądu lokalu

Prosi się o podanie ceny jednostkowej netto oraz brutto za wykonanie przeglądu pionu


5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.


6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać w siedzibie Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy, sekretariat-I piętro osobiście, lub pocztą lub w formie elektronicznej: gtbs@op.pl w terminie do dnia 20.01.2021 do godz. 1200

Ofertę należy złożyć na druku zał. nr 1 „formularz cenowy”

Oferta winna być zamknięta w kopercie z napisem „oferta na przeprowadzenie przeglądów instalacji gazowych w budynkach gminnych administrowanych i zarządzanych przez GKTBS Sp. z o.o.”


7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie podana do wiadomości, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert formą elektroniczną.


8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano telefonicznie lub e-mail.załączniki:

- formularz cenowy zał. nr 1

- wzór umowy zał. nr 2


Pliki do pobrania:

formularz_cenowy-zal_nr_1_do_oferty.odt

protokol_z_otwarcia_ofert_-kontr.gaz_2021.pdf

wzor_umowy_-zal._nr_2_do_oferty.doc


Pozostałe dokumenty w tej sekcji:

Dostawa i wymiana stolarki okiennej

dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

Zapytanie ofertowe- Montaż wkładów kominowych 2 szt.-Sławniowice 100 I
Data utworzenia informacji:
2021-01-13
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Andrzej Gębala
Data ostatniej aktualizacji:
2021-01-21 10:31:19
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian dokumentu