Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
  Zapytania ofertowe > 2021 zapytania ofertowe > dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

Głuchołazy 13.01.2021r.


Z A P Y T A N I E O F E R T O W E


dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 25 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg


Niniejsze postępowanie nie podlega rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający: Głuchołaskie Komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

adres: 48-340 Głuchołazy Plac Basztowy 3,

GKTBS Sp. z o.o. zwraca się z prośba o przedstawienie oferty cenowej na: dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 25 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.


1. Warunki jakości i dostawy soli.

1) Zakup soli wraz z transportem na miejsce : plac przy ul. gen. Andersa 4 w Głuchołazach

2) Sól drogowa z antyzbrylaczem stanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).

3) Musi odpowiadać wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania na drogach na terenie kraju.

4) Rzeczywista wielkość dostawy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 20%, w zależności od warunków atmosferycznych i zapotrzebowania.

5) Dostawa realizowana będzie samochodem samowyładowczym, a wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonego materiału, a w szczególności na jego zawilgocenie.

6) Forma dostawy – sól luzem bez opakowań.


2. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty można składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Głuchołaskiego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego ul. Plac Basztowy 3, 48-340 Głuchołazy, lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gtbs@op.pl  , lub pocztą w terminie do dnia 18.01.2021r. do godz. 1200

Oferta złożona pisemnie winna być zamknięta w kopercie z napisem dostawa soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.


3. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. (77) 40 92 631 (wew. 35 Prezes GKTBS Sp. z o.o. lub wew. 45 Dział Techniczny GKTBS), e-mail: gtbs@op.pl.


4. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:

Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

  • formularz cenowy sporządzony według „załącznika do oferty”


5. Kryterium wyboru ofert:

Kryterium wyboru ofert stanowi najniższa cena brutto.


6. Termin realizacji zamówienia:

Pożądany termin realizacji zamówienia: do 21.01.2021r.


Załącznikami do ogłoszenia jest:

- formularz cenowy
Pliki do pobrania:

formularz_ofertowy-dostawa_soli.doc


Pozostałe dokumenty w tej sekcji:

Dostawa i wymiana stolarki okiennej

przegląd instal. gazowej w budynkach gminnych zarądzanych przez GKTBS Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe- Montaż wkładów kominowych 2 szt.-Sławniowice 100 I
Data utworzenia informacji:
2021-01-13
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Andrzej Gębala
Data ostatniej aktualizacji:
2021-01-13 10:02:10
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian dokumentu