Opcje wyglądu
‹‹ Powrót do strony
Władze > Zarząd

Spółką kieruje na mocy uchwały Nr.11/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku Zarząd Jednoosobowy w osobie Pana Andrzeja Gębala.
Prezes Zarządu jest jednoczesnie dyrektorem Towarzystwa.
Kadencja pierszego Zarządu trwa 1 rok, a następne 5 lat.
Zarząd może ustanowić prokurentów.
Zasady pracy Zarządu oraz współpracy z pozostałymi organami Towarzystwa określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Członek Zarządu nie może bez pozwolenia Towarzystwa zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz. Zezwolenia udziela organ powołany do ustanowienia Zarządu.  

Do Zarzadu Towarzystwa należą wszelkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa jest upoważniony do rozporządzania prawami i zaciągania zobowiązań do swiadczeń o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

Zarząd ma obowiązek uzyskania zgody Rady Nadzorczej przed dokonaniem następujących czynności:
- zakupu środków trwałych i innych narzędzi pracy
- wyjazdów służbowych członków Zarządu
- zaciąganie kredytów
- ustalanie limitów kilometrów dla samochodów prywatnych   wykorzystywanych w Towarzystwie do celów służbowych.

Zarząd jest zobowiązany zaciągnąć opinni Rady Nadzorczej w sprawach:
- rocznych planów finansowych
- organizacji pracy
- zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Towarzystwa.

 

Data utworzenia informacji:
2004-02-26
Informację wprowadził:
Małgorzata Prościak
Informację opracował:
Małgorzata Prościak
Data ostatniej aktualizacji:
2022-09-12 08:28:16
Ostatniej aktualizacji dokonał:
Małgorzata Prościak

Pokaż rejestr zmian elementu menu